ثبت نام غرفه سازی

متقاضیان محترم غرفه سازی در نمایشگاه خودرو تهران فرم های زیر را دانلود و سپس از طریق لینک انتهای صفحه اقدام به آپلود آنها کنند .

 

دانلود فرم قوانین مقررات

دانلود فرم درخواست و تایید غرف خودساز

دانلود فرم انشعاب برق

دانلود جدول خسارت تخلف از مقررات غرفه سازی

دانلود جدول خسارت تخلف از مقررات غرفه داری

دانلود فرم تعهدنامه

دانلود جدول هزینه برق

دانلود هزینه مازاد غرفه سازی بر اساس گرید

دانلود فرم ورود خودرو به غرفه

چک صیادی ضمانت غرفه سازی بدون تاریخ (به نام شرکت ایران نوین کیش به شماره ملی 10861522363) جهت آپلود:

تا 50 متر ------ 10 میلیون تومان
50 تا 100 متر ------ 20 میلیون تومان
100 تا 200 متر ------ 30 میلیون تومان
200 تا 500 متر ------ 40 میلیون تومان
500 متر به بالا ------ 50 میلیون تومان

واریزی های هزینه برق و ما به التفاوت گرید غرفه سازی می بایست به حساب ذیل واریز گردد

شماره حساب: 7001828197369
شماره شبا: IR390610000007001828197369
بانک شهر شعبه مرکزی
به نام شرکت ایران نوین کیش
 

پس از تکمیل فرم ها جهت بارگزاری به لینک زیر بروید :

صفحه آپلود فرم ها