رسانه‌ها و نشریات تخصصی خودرو

 رسانه‌ها و نشریات تخصصی خودرو

پنجمین نمایشگاه خودرو تهران با نام تجاری "اتو اکسپو تهران" با مشارکت رسانه‌ها و نشریات تخصصی خودرو برگزار شد.