فناوری و نوآوری خودرو

فناوری و نوآوری خودرو

پنجمین نمایشگاه خودرو تهران با نام تجاری "اتو اکسپو تهران" با مشارکت هلدینگ‌های فنناوری و نوآوری خودرو برگزار شد.

  1. شرکت‌های فعال در تحقیق و توسعه فناوری‌های پیشرفته برای خودروها
  2. شرکت‌های فعال در اینترنت اشیاء (IoT) و خودران‌سازی
  3. شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزارها و سامانه‌های مورد استفاده و یا مرتبط با خودرو و حوزه هوش مصنوعی
  4. سازمان های فعال خدماتی، حمایتی و قانونگذار در اکوسیتم نوآوری
  5. اپلیکیشین ها و استارتاپهای خدماتی