خدمات خودرو

خدمات خودرو

پنجمین نمایشگاه خودرو تهران با نام تجاری "اتو اکسپو تهران" با حضور صنایع خدمات خودرو برگزار شد.

  1. شرکت‌های خدمات تعمیرات و تیونینگ خودرو
  2. شرکت های مرتبط با خدمات تبلیغات و فروش خودرو
  3.  شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پس‌ازفروش و تعمیرات
  4. شرکت‌های ارائه خدمات بیمه، بانک و تأمین مالی
  5. شرکت‌های ارائه خدمات ترابری و حمل و نقل
  6. شرکت‌های ارائه خدمات فناوری اطلاعات مرتبط با خودرو
  7. بازرگانان، خدمات گمرگ، خدمات و تسهیلگری واردات
  8. شرکت های فعال در حوزه استخدام و کاریابی
  9. شرکت های خدمات امداد خودرو