اخبار خودرو

پنجمین نمایشگاه بین المللی خودرو، فناوری های نوین و صنایع وابسته تهران

پنجمین نمایشگاه بین المللی خودرو، فناوری های نوین و صنایع وابسته تهران

تاریخ برگزاری:10 تا 15 بهمن ماه 1402 - محل برگزاری :محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب

ادامه مطلب